środa, 12 września 2007

Wskaźniki dla emeryta

http://www.money.pl/emerytury/wskazniki/

Wiek emerytalny

Określony w ustawie wiek, w którym pracownik zyskuje uprawnienia emerytalne. Obecnie wynosi on 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Osiągnięcie wieku emerytalnego wcale nie oznacza konieczności przejścia na emeryturę. Wręcz przeciwnie: zreformowany system zawiera zachęty do przedłużania okresu aktywności zawodowej.

Rozliczenia z ZUS

Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego pracujący emeryt musi rozliczyć się z ZUS-em z uzyskanych dodatkowych przychodów. Należy do końca lutego pobrać od swojego pracodawcy zaświadczenie o uzyskanych np. w 2006 roku przychodach i dostarczyć je do swego oddziału ZUS. Dobrze byłoby, aby wyraźnie wyliczone były też miesięczne przychody danego pracującego emeryta. Może się okazać, że rozbicie zarobków na poszczególne miesiące będzie bardziej korzystne. ZUS wtedy wybierze wariant, który będzie do rozliczenia najlepszy dla świadczeniobiorcy.